Opiekun osoby niepełnosprawnej Gościno z Ukrainy

Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Współczesne rządy starają się robić jeszcze wiele w obrocie polepszenia standardu bycia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce standard obecny stanowi na niesamowicie niskim poziomie, nie można nawet mieć na odpowiednią pomoc finansową ze części państwa, które nie przeznacza wystarczającej ilości środków na opiekę nad takimi osobami.

Czytaj dalej Opiekun osoby niepełnosprawnej Gościno z Ukrainy